TV& VIDEO

Bản tin 18h - 28/4/2016

  • Bản tin 18h ngày 28/4/2016 có một số nội dung chính: Thông điệp hòa bình từ những vật liệu chiến tranh; Kenya thiêu hủy lượng ngà voi lớn nhất châu Phi; Cá sắt - Món gia vị tại Campuchia...