TV& VIDEO

Bản tin 18h - 28/6/2016

  • Bản tin 18h ngày 28/6/2016 có một số nội dung chính: Khó xử lý xe quá niên hạn mang biển số Lào; Dai dẳng bạo lực gia đình; Mất rừng do "nhờn" luật...