TV& VIDEO

Bản tin 18h - 28/7/2016

  • Bản tin 18h ngày 28/7/2016 với những nội dung chính sau: Thiệt hại bão số 1 gây ra ở các tỉnh miền Bắc; Thách thức ô nhiễm công nghiệp; Bộ Giáo dục và đào tạo công bố điểm sàn đại học 2016; Nhiều trẻ em làng ven sông không biết chữ...