TV& VIDEO

Bản tin 18h - 28/8/2016

  • Bản tin 18h ngày 28/8/2016 với những nội dung chính: Thủ tướng cảnh báo về sự tụt hậu của Phú Yên; Xuyên đêm trên công trình vượt lũ...