TV& VIDEO

Bản tin 18h - 29/5/2016

  • Bản tin 18h ngày 29/5/2016 với những nội dung chính sau: Tăng cường quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản; 9 người thương vong do sét đánh ở Huế; Gia Lai khôi phục sản xuất sau hạn...