TV& VIDEO

Bản tin 18h - 29/6/2016

  • Bản tin 18h ngày 29/6/2016 với những nội dung chính sau: Kon Tum xác định các đối tượng phá rừng tại Đắk Glie; Nghị định 67, khoảng cách giữa chính sách và triển khai; Sẵn sàng tiếp sức mùa thi 2016...