TV& VIDEO

Bản tin 18h - 30/3/2016

  • Bản tin 18h ngày 30/3/2016 với những nội dung chính sau: Xung quanh vấn đề về hiệu quả của tàu vỏ thép; Ngành mía đường trước sức ép hội nhập; Phương pháp điều trị trẻ em bị dị tật đầu nhỏ do virus zika...