TV& VIDEO

Bản tin 18h - 30/7/2016

  • Bản tin 18h ngày 30/7 với nội dung đáng chú ý: Phó thủ tướng Phạm Bình Minh làm việc tại Đà Nẵng; Kom Tum xóa bỏ tà đạo ở Hà Mòn; Cả làng hít mùi thuốc lá - lúng túng trong xử lý.