TV& VIDEO

Bản tin 18h - 31/5/2016

  • Bản tin 18h ngày 31/5/2016 có một số nội dung chính: Vì một thế giới không thuốc lá; Đà Nẵng cho chuyển nhượng dự án trong khu vực công nghiệp; Máy bay lớn nhất thế giới sắp cất cánh; Phát hiện mực khổng lồ to bằng xe buýt...