TV& VIDEO

Bản tin 18h - 31/7/2016

  • Bản tin 18h ngày 31/7/2016 với nội dung đáng quan tâm: Thủ tướng chỉ đạo rút kinh nghiệm về dự báo bão; Tháng 7/2017, hoàn thành hầm đường bộ đèo Cả; Bảo tồn bền vững đa dạng sinh học.