TV& VIDEO

Bản tin 18h - 31/8/2016

  • Bản tin 18h ngày 31/8/2016 với những nội dung chính: Dừng chuyển đổi đất rừng để xây thủy điện Drăng Phôk; Sập gẫy 3 dầm cầu dự án đường cao tốc La Sơn - Túy Loan;...