TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 02/12/2019

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 02/12/2019 với nội dung chính: Chính phủ họp thường kỳ tháng 11; Phát hiện gói bột màu trắng nghi là ma túy đá trôi trên biển;...