TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 04/11/2019

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 04/11/2019 với nội dung chính: Cân nhắc về giao chỉ tiêu trong phòng chống tội phạm; Doanh nghiệp Đà Nẵng chưa hào hứng với hóa đơn điện tử;...