TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 05/10/2019

  • Bản tin 18h VTV8 - 05/10/2019 với những nội dung đáng chú ý: Việt Nam - Campuchia hoàn thành 84% phân giới cắm mốc; Buông lỏng quản lý khai thác thủy sản trái phép...