TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 05/12/2018

  • Bản tin 18h VTV8 - 05/12/2018 với nội dung: Miền Trung nguy cơ thiếu nước, thiếu điện do khô hạn; Thiếu trách nhiệm trong bảo vệ động vật hoang dã...