TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 07/02/2019

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 07/02 với nội dung đáng chú ý: Gia tăng tai nạn do pháo nổ dịp tết; Không khí sản xuất đầu xuân tại miền Trung;...