TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 07/10/2017

  • Bản tin 18h VTV8 - 07/10/2017 với nội dung chính sau: Người dân vùng cao thiếu đất sản xuất do quy hoạch chậm; Chưa rõ động cơ hung thủ xả súng tại Las Vegas, Mỹ...