TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 07/10/2019

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 07/10/2019 với nội dung chính: Nợ xấu ngân hàng từ vay đóng tàu theo nghị 67; Thông hầm kỹ thuật hầm Hải Vân 2;...