TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 07/11/2019

  • Bản tin 18h VTV8 - 07/11/2019 với những nội dung đáng chú ý: Bão số 6 tiếp tục mạnh lên; Gia tăng bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu...