TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 07/12/2017

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 07/12/2017 với những nội dung chính: Bài chòi là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; Những vấn đề nóng tại kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng;...