TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 07/12/2019

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 07/12/2019 với nội dung chính: Biểu dương người có uy tín phát triển kinh tế Tây Nguyên; Quảng Ngãi ách tắc giao thông vì sạt lở núi;...