TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 07/7/2019

  • Bản tin 18h VTV8 - 07/7/2019 với những nội dung đáng chú ý: Quảng Trị: Nhiều sai phạm tại các nhà máy dăm gỗ; Ngư dân gặp khó vì thay đổi ngư trường đánh bắt...