TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 08/11/2018

  • Bản tin 18h VTV8 - 08/11/2018 với nội dung: Hợp tác an ninh và phát triển khu vực Biển Đông; Miền Trung "hạn" giữa mùa mưa...