TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 08/11/2019

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 08/11/2019 với nội dung chính: Hướng đến xây dựng thành phố Đà Nẵng bền vững; Miền Trung khẩn trương ứng phó bão số 6;...