TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 08/6/2019

  • Bản tin 18h VTV8 - 08/6/2019 với nội dung: Việt Nam đắc cử Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ; Tàu dịch vụ nằm bờ, hậu cần nghề cá gặp khó...