TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 09/02/2019

  • Bản tin 18h VTV8 - 09/02/2019 với nội dung: Đà Nẵng giữ vệ sinh môi trường khu dân cư; Mỹ - Triều Tiên chuẩn bị hội nghị tại Việt Nam...