TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 09/12/2019

  • Bản tin 18h VTV8 - 09/12/2019 với nội dung: HĐND các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên họp kỳ cuối năm; Cảnh báo bán, mua nhà đất sai phép, không phép...