TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 09/6/2019

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 09/6/2019 với nội dung chính: Ngừng xả rác để cứu môi trường; Thủy điện sắp xây xong nhưng tiền đền bù chưa chi trả;...