TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 09/7/2019

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 09/7 với nội dung đáng chú ý: Thừa Thiên Huế xử lý cấp đất rừng sai quy định; Tư nhân được đầu tư hạ tầng truyền tải điện;...