TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 10/10/2019

  • Bản tin 18h VTV8 - 10/10/2019 với những nội dung đáng chú ý: Phú Yên: Cưỡng chế trường hợp chiếm đất trái phép; Phú Yên: Phát hiện vụ phá rừng tự nhiên...