TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 10/12/2019

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 10/12/2019 với nội dung: Nước biển Dung Quất có độ PH vượt mức cho phép; Lưỡng Đảng Mỹ chia rẽ về luận tội tổng thống...