TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 10/6/2018

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 10/6/2018 với những nội dung chính: Đà Nẵng trước bài toán giãn dân và phát triển đô thị; Những đôi chân trần đến World Cup;...