TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 10/8/2018

  • Bản tin 18h VTV8 - 10/8/2018 với những thông tin đáng chú ý: Đà Nẵng cần cơ chế mới để phát triển; Quản lý khai thác hải sản - nỗ lực tháo gỡ "thẻ vàng"...