TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 11/01/2018

  • Bản tin 18h VTV8 - 11/01/2018 với nội dung: Đà Nẵng sẽ mua lại đất dự án để mở lối xuống biển; Khánh Hòa đạt nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội...