TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 11/5/2019

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 11/5 với nội dung đáng chú ý: Bình Thuận khởi tố vụ án xâm phạm bãi đá Bảy Màu; Đắk Lắk cây keo được giá;...