TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 11/9/2019

  • Bản tin 18h VTV8 - 11/9/2019 với những nội dung đáng chú ý: Tìm giải pháp giảm thiệt hại nông sản sau lũ; Vi khuẩn ăn thịt người xuất hiện trở lại...