TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 12/3/2019

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 12/3/2019 với nội dung chính: Tạm dừng công bố tiêu chuẩn nước mắm; Quảng Ngãi mất an toàn hành lang lưới điện;...