TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 12/4/2019

  • Bản tin 18h VTV8 - 12/4/2019 với nội dung: Nhiều thương vong trong vụ cháy lớn ở Hà Nội; Thiếu trầm trọng lao động đi biển...