TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 12/5/2019

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 12/5/2019 với nội dung chính: Chủ động phòng chống cháy rừng mùa khô; IS tuyên bố thành lập tỉnh đầu tiên ở Ấn Độ;...