TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 12/6/2019

  • Bản tin 18h VTV8 - 12/6/2019 với những nội dung đáng chú ý: Nắng nóng tại miền Trung; Công ty thép kiện chính quyền Đà Nẵng và những hệ lụy...