TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 12/9/2018

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 12/9/2018 với những nội dung chính: Khai mạc diễn đàn kinh tế thế giới về Asean; Bão số 5 suy yếu dần;...