TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 13/4/2019

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 13/4/2019 với nội dung: Quảng Nam thu hồi diện tích đất đối ứng các dự án BT; Hướng về ngày giỗ tổ Hùng Vương...