TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 14/11/2019

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 14/11/2019 với nội dung chính: Hà Tĩnh bệnh lở mồm long móng lan rộng; Xử lý rác thải rắn tại lưu vực gia thu bồn;...