TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 14/8/2019

  • Bản tin 18h VTV8 - 14/8/2019 với nội dung: Nông dân trồng mía điêu đứng vì nắng hạn; Khoảng 5,6% trẻ em Việt NAm có khả năng bị buôn bán...