TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 15/11/2019

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 15/11/2019 với nội dung:Thực hư thông tin ngừng chi trả bảo hiểm xã hội một lần; Thu phí tự động thử tại trạm thu phí Nam Bình Định...