TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 15/4/2019

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 15/4/2019 với nội dung chính: Cả nước xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông; Sản xuất nông nghiệp thích ứng thời tiết;...