TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 16/11/2019

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 16/11/2019 với nội dung: Nguy cơ thiếu hụt lao động các khu công nghiệp; Nặng lòng với học sinh vùng cao...