TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 16/4/2018

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 16/4/2018 với nội dung: Hội nghị toàn quốc về Logistics; Chính sách cán bộ cho chính quyền đặc khu...