TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 16/6/2019

  • Bản tin 18h VTV8 - 16/6/2019 với nội dung: Nổ phuy chứa xăng dầu tại Khánh Hòa; Quảng Trị lập chốt chống buôn lậu...