TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 16/7/2019

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 16/7/2019 với nội dung: Hội An thiếu nước sinh hoạt; Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Đắk Lắk...